Fotogrāfs Einārs Freimanis">Fotogrāfs Einārs Freimanis


 
Mēs dzīvojam laikā, kurā vārds “fotogrāfs” vairs nav skaidri definējams. Katram ir pieejams fotoaparāts un vēlas sevi saukt par fotogrāfu.

Man ir prieks, ka savas radošās izpausmes varu saistīt ar ikdienas darbu un reizē hobiju, radot savstarpēju harmoniju un entuziasmu. Cilvēki vēršas pie manis, jo zin kāda veida fotogrāfijas es spēju piedāvāt. Jo vairāk esmu fotogrāfijā, jo vairāk kļūstu apsēsts ar to. Jo vairāk es mācos, jo augstākas kļūst ambīcijas.

bottom-blog

Veids, kā es redzu pasauli.

Es ticu, ka fotogrāfija – ir tas ko mēs redzam šodien, bet izjūtam rīt.
Es ticu, ka stāsts ir katrā fotogrāfijā.

Mans uzdevums ir tvert sajūtas un momentus arī pirms un pēc svarīgajiem notikumiem, momentus, kurus ikdienā mēs palaižam garām un, kuri stāsta daudz vairāk un liek atcerēties kā mēs jutāmies.

Es vēlos veidot jūsu vizuālo mantojumu.